Balansert ventilasjon

Vi leverer balansert ventilasjon over hele landet, fraktfri levering ved CAD-prosjektering!

Send oss en forespørsel på balansert ventilasjon med plantegninger av boligen for et godt tilbud.

Ved aksept av tilbud, oversendes CAD-tegninger for hver etasje, samt 3-D tegning over hele anlegget som vist over. Du som kunde vil få mulighet til å påvirke disse tegningene, slik at det kan tas høyde for eventuelle hindringer som ikke fremkommer på plantegninger. Sammen med leveranse leveres også innreguleringsskjema som forteller om innstillinger på aggregat, åpning på ventiler for korrekt luftmengde og virkningsgrad (varmegjenvinningsgrad) med mer.

 

Ved eventuelle spørsmål, er vi tilgjengelig på telefon 55 11 69 63, og på epost butikk@fanablikk.no