CE Betjeningspanel /3

kr 2 419

Villavent aggregater for veggmontering har integrert betjeningspanel. Separat betjeningspanel, type CE benyttes sammen med E-modellene, samt til
eventuell fjernbetjening av veggmodellene med intregrert betjeningspanel (EV-modellene).

Varenummer: SYS-12486 Kategori:

Beskrivelse

Luftmengde og tillufttemperatur velges fra ett eller flere betjeningspanel. Lampesignal angir valgt innstilling, samt innkoblet ettervarmebatteri, om avriming pågår og behov for filterbytte. For aggregater med automatisk veksling mellom normaldrift med varmegjenvinning og sommerdrift uten varmegjenvinning angir lampesignal når sommerdrift er i funksjon. Betjeningspanelet benyttes også for innregulering av uftmengder ved normalventilasjon, valg av driftstid mellom filterbytte og eventuell tidsbegrenset overstyring av ukeur. Feilmeldingsmeny angir mulige driftsfeil, og bidrar til sikker og energieffektiv drift av Villaventaggregatene. For aggregater med roterende varmeveksler angis eksempelvis defekt rotorreim og derved maglende varmegjenvinning med eget lampesignal.

Betjeningspanel type CE kan monteres innfelt i veggboks (L404) eller utenpåliggende vha. kappe (L676). Ved utenpåliggende montasje bygger panelet kun 20 mm ut fra veggen. For signal (12V) mellom betjeningspanel og aggregat benyttes komplett skjøtekabel mellom kontakter på panelet og utvendig på aggregatet. Alternativt kan 4-leder for tilkobling til rekkeklemmer på betjeningspanelet benyttes. Forgreningskontakt(er) benyttes ved regulering fra flere betjeningspanel.

Funksjonelt og lettbetjent panel for valg av luftmengde og tillufttemperatur
Signallamper for valgte innstillinger, innkoblet ettervarmebatteri, avriming pågår, sommerdrift og tid for filterbytte
Innregulering av luftmengde ved normalventilasjon og tid mellom filterbytte
Feilmeldingsmeny
Innfelt eller utenpåliggende montering
Valgfri tilkobling vha. modular-/teleplugger eller rekkeklemme