SAVE VTR 300/B høyre

kr 31 500

Villavent SAVE VTR 300/B passer for boliger med ventilert areal opp til ca. 240 m2.

Varenummer: SYS- 78979 Kategori:

Beskrivelse

• Høyeffektiv roterende varmeveksler – best årsvirkningsgrad
• Moderne vifteteknikk og EC-teknologi – lavt lydnivå
• Separat innstilling av tilluft – og avtrekksluftmengde
• Start up wizard – for enkel og sikker oppstart
• Automatisk veksling mellom normaldrift og «sommerdrift» uten

varmegjenvinning
• By-pass kanal for tilkobling av kjøkkenhette
• Behovsstyrt regulering
• Modbus kommunikasjon via RS-485
• Automatisk logging av drift

Villavent SAVE VTR 300/B passer for boliger med ventilert areal opp til ca. 240 m2. Modellen leveres i hvitlakkert utførelse, og er beregnet på montering på vegg i bod, vaskerom eller lignende. Den har integrert betjeningspanel, men kan alternativt betjenes fra ett eller flere separate panel, type CD 3. Aggregatet er utstyrt med egen kanaltilkobling for kjøkkenhette.

Ny vifteteknologi gir enda lavere spesifikk vifteeffekt (SFP-faktor) og lydnivå. Den roterende varmeveksleren er videreutviklet, og sørger for høy varmegjenvinningseffektivitet under alle driftsforhold. Moderne automatikk overvåker driften, og gir oversiktlig og enkel informasjon.

Villavent SAVE VTR 300/B leveres i dobbeltmantlet, isolert utførelse, med komplett automatikk, høyeffektiv roterende varmeveksler, termostatstyrt ettervarmebatteri og filtre. Komfyravtrekket føres i bypass, slik at avtrekksluften går utenom varmeveksleren og direkte til avtrekksviften. Modellen er derfor spesielt godt egnet for installasjon i leilighetsbygg, hvor avkastluft fra komfyravtrekk kan være utfordrende.

Oppstart og innregulering skjer fra betjeningspanelet. En egen oppstartsmeny («start up wizard») gjør igangkjøringen enklere og bidrar til at feil drift unngås. Innregulering av luftmengder ved normal-, minimums- og forsert ventilasjon foretas fra betjeningspanelet. Brukere kan enkelt velge ventilasjonskapasitet og tillufttemperatur vha. betjeningspanelet, mens tekst og symbol i display angir valgt innstilling. Alarmsignal vil indikere mulige feil. Betjeningspanelet har i tillegg et passordbeskyttet servicenivå hvor bl.a. driftslogg finnes tilgjengelig. Ur-funksjon for automatisk veksling mellom dag- og nattdrift (ved evt. installasjon i yrkesbygg) er innebygget.

Evt. eksternt betjeningspanel kan kobles til aggregatet via utvendig kontakt på toppen av aggregatet, samt skjøtekabel med telekontakter. Aggregatet er utstyrt med tilkoblingsmulighet for regulering av eksternt vannbatteri eller kjølebatteri, samt innganger for behovsstyrt ventilasjon fra eksterne sensorer. Eksempelvis CO2, bevegelse eller fukt, samt fra lysbryter eller timer.

Villavent SAVE VTR 300/B leveres med veldimensjonerte posefilter som bidrar både til lavt trykkfall, god effekt og lang levetid. Tilluftfilter i F7-kvalitet og avtrekksfilter i G3-kvalitet. Modellen leveres i høyre- og venstrevariant, og har svært lavt lydnivå.