X-251-10/B hvit 60 cm (12/12)

kr 2 925

SKU: SYS-12023