Hvorfor balansert ventilasjon?

Det er veldig mye fokus på etterisolering av gamle boliger, lavere u-verdi på vinduer og ytterdører og mer isolasjon i veggene. Det som da er ekstra viktig å huske på er god ventilasjon. I eldre boliger har man gjerne luftlekkasje gjennom konstruksjonen, i ventiler i vinduer eller gjennomføringer i vegg som tidligere har vært en del av boligens grunnventilasjon.

Når boligen etterisoleres, blir den tettere og denne ventilasjonen er ikke lenger tilstrekkelig. Man risikerer da å få kondensproblemer, som igjen kan føre til fukt-, sopp og råteskader.

Med balansert ventilasjon sikrer man seg kontinuerlig sirkulasjon – brukt luft ut, frisk luft inn.

I tillegg gjenvinner man minimum 80% av varmen som tidligere ble ført ut av boligen, og overfører denne til den friske luften som føres inn i boligen. Man slipper altså å «fyre for kråkene».

Ved å velge balansert ventilasjon sikrer man tilstrekkelig luftskift i boligen, gjenvinner varmen og får et generelt bedre inneklima.

Vi kan tilby balansert ventilasjon fra Systemair og Flexit, med prosjektering og innregulering av anlegg. Ønsker du tilbud, send oss gjerne tegninger over din bolig til butikk@fanablikk.no

Chat Button