Bytte ditt gamle ventilasjonsanlegg?

Har du et eldre balansert ventilasjonsanlegg med kryssveksler som begynner å skrangle? Føler du det ikke gir nok luft, eller kjenner du kald trekk fra ventilene?

Da kan det kanskje være aktuelt å vurdere et nytt anlegg med roterende gjenvinner.

Et ventilasjonsanlegg med kryssveksler, gjenvinner ca 50-60% av varmen fra avtrekksluften. I tillegg kondenserer disse anleggene, så man må påse at anlegg som er montert på kaldtloft har frostfri drenering, og at drenskar tømmes ved behov.

Moderne anlegg med roterende varmegjenvinner, har til sammenlikning minimum 80% varmegjenvinning. Viftene har lavere strømforbruk og høyere effekt som gir en langt bedre SFP-faktor. Anlegg med roterende gjenvinner har heller ikke samme problematikken med kondens, så man slipper unna drenering av slike anlegg.

 

Ønsker du tilbud på nytt aggregat, send oss en forespørsel på butikk@fanablikk.no – Opplys gjerne om hvilket anlegg du har i dag.

Chat Button